• 1- CHI NHÁNH QL BẢO TRÌ ĐTNĐ SÔNG TIỀN
 • Trưởng chi nhánh: Nguyễn Ngọc Thịnh                 ĐTDĐ: 091 8468547     ĐT,Fax : 073.3850100   
 •  Phó Trưởng chi nhánh:  Nguyễn Văn Vĩnh Em     ĐTDĐ: 0903628655    
 • Cây số 4 - QL 50 - ấp Phong Thuận A - Xã Tân Mỹ Chánh - TP. Mỹ Tho - T. Tiền Giang.
 •  Email: cnsongtiencty11@gmail.com

 

 • 2- CHI NHÁNH QL BẢO TRÌ ĐTNĐ BẾN TRE
 • Trưởng chi nhánh: Trần Duy Tân                           ĐTDĐ: 0913 020214      ĐT, Fax: 075.3822997    
 • Phó trưởng chi nhánh: Nguyễn  Văn Phương        ĐTDĐ: 0918808745        
 • Phó trưởng chi nhánh: Nguyễn  Thanh Hoàng      ĐTDĐ: 0989517454       
 • Khu phố 1 - Phường 8 - TP.Bến Tre - T. Bến Tre.
 • Email: cnbentrecty11@gmail.com

 

 • 3- CHI NHÁNH QL BẢO TRÌ ĐTNĐ CHỢ LÁCH
 • Trưởng chi nhánh: Đinh Ngọc Châu                        ĐTDĐ: 0976474347       ĐT,Fax: 075.3871300 
 • Phó trưởng chi nhánh: Lê Quang Vinh                    ĐTDĐ:  01294960787
 • Phó trưởng chi nhánh: Phan Văn Dũng                   ĐTDĐ: 0918.357019
 • Khóm 1 - Thị trấn Chợ Lách - H. Chợ Lách - T. Bến Tre.
 • Email: cncholachcty11@gmail.com
 •                      
 •                       
 • 4- CHI NHÁNH QL BẢO TRÌ ĐTNĐ TAM BÌNH
 •  Trưởng chi nhánh: Lương Văn Rộng                       ĐTDĐ: 093 9147678      ĐT, Fax: 070.3860373  
 •  Phó trưởng chi nhánh: Trương Thanh Tân              ĐTDĐ:  0912332083
 •  Phó trưởng chi nhánh: Trương Quang Bảo             ĐTDĐ: 094 7433649         
 •  Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình - T.Vĩnh Long
 •  Email: cntambinhcty11@gmail.com
 •  
 •  

ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI