• -  Ngày 29/05/1976 Đoạn Quản lý đường sông Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 189/QĐ/TC của Cục đường sông miền Nam, do Cục trưởng Trương Kỳ Đức ký, với chiều dài quản lý 778 km. Bao gồm: 6 sông chính và 12 kinh, rạch lân cận của khu vực các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp.
  • - Ngày 21/04/1978 tại Quyết định số 42/QĐ-TC do Cục trưởng Cục đường sông Bình Tâm ký, các Đoạn đường sông phía Nam được qui hoạch thành 05 đọan thuộc Ty Quản lý đường sông miền Nam, đánh số từ đoạn 1 đến đoạn 5. Đoạn Quản lý đường sông Tiền Giang trờ thành Đoạn Quản lý đường sông số 2.
  • - Ngày 06/7/1992 tại Quyết định số 1279/QĐ-TCCB-LĐ do Thứ trưởng Lê Ngọc Hoàn ký, các Đoạn QLĐS được đổi tên mới. Đoạn Quản lý đường sông số 02 thuộc Phân khu quản lý đường sông miền Nam thành ‘’Đoạn quản lý đường sông số 11’’.
  • - Ngày 23/12/2008 tại Quyết định số 1224/QĐ-CĐS do Cục trưởng Trần Đắc Sửu ký, Đoạn quản lý đường sông số 11 đổi tên Đoạn quản lý Đường thủy nội địa số 11.
  • - Ngày 03 tháng 12 năm 2014 Bộ giao thông vận tải ban hành quyết định số 4572/QĐ-BGTVT đổi tên Đoạn Quản lý Đường thủy nội địa số 11 thành Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 11.
  • - Ngày 25 tháng 3 năm 2015 sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Tiền Giang chính thức cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty Cổ phần Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 11 đi vào hoạt động.

ĐỐI TÁC CHÚNG TÔI